Stuur een sms namens de Sint!

SMSvandesint.nl
Stuur een sms van Sinterklaas, Zwarte Piet of ...
De ontvanger heeft geen idee wie de echte afzender is.
Verras een kind of neem iemand in de maling ;-)

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Inleiding

De Privacyverklaring van SMSvandeSint.nl verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van SMSvandeSint.nl. We willen hiermee duidelijkheid verstrekken over het doel waarvoor wij gegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft inzake uw persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de dienst "SMS van de Sint" op deze website legt SMSvandeSint.nl de volgende gegevens vast: de naam van de (anonieme) afzender, het 06-nummer waaraan het bericht wordt gestuurd en de inhoud van het bericht. Dit is nodig om het bericht te kunnen versturen.
Het verzenden van de SMS-berichten wordt afgehandeld door MessageBird B.V., een in Nederland gevestigd bedrijf, handelend onder de naam MessageBird. Dit gebeurt via de MessageBird-API. Om die reden worden de afzender, het 06-nummer en het tekstbericht aan MessageBird doorgegeven. Met MessageBird is een verwerkersovereenkomst gesloten. Via de volgende link is na te lezen hoe MessageBird de bescherming van persoonsgegevens garandeert: https://www.messagebird.com/en/security
Betalingen worden afgehandeld door Mollie, een zogeheten Payment Service Provider. Met Mollie worden geen persoonsgegevens uitgewisseld. Mollie is daarom geen verwerker, maar een zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met Mollie is daarom geen verwerkersovereenkomst gesloten. De Privacyverklaring van Mollie vindt u hier.

Bescherming persoonsgegevens

Gegevens van gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SMSvandeSint.nl spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek. SMSvandeSint.nl is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan SMSvandeSint.nl.

Externe websites

Op de website van SMSvandeSint.nl treft u links aan naar andere websites. SMSvandeSint.nl kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookies

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze Cookieverklaring.

Vragen

We helpen u graag verder als u inzage wilt in uw gegevens of uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen. Voor deze en andere vragen over deze Privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar privacy@smsvandesint.nl.

Wijzigingen

SMSvandeSint.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie.

SMSvandeSint.nl
14-07-2024